Cracovia (Kraków), Polonia

Pontificia Universidad Juan Pablo II

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
FilosofíaEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Doktryny polityczne i prawneEstudios en idioma polaco
Europa WschodniaEstudios en idioma polaco
Historia chrześcijaństwaEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z socjoterapiąEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z osobą chorującą psychicznieEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z osobą starsząEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z rodziną i dzieckiemEstudios en idioma polaco
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoEstudios en idioma polaco
Digital media – kreatywność, analiza i zarządzanieEstudios en idioma polaco
Analityka sieci – big data, SEO, performance marketingEstudios en idioma polaco
Digital biznes – tworzenie, ekonomia, zarządzanieEstudios en idioma polaco
Kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, designEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Communication and Media StudiesEstudios en idioma inglés
E-dziennikarstwoEstudios en idioma polaco
Realizacja radiowo-telewizyjnaEstudios en idioma polaco
Reklama, branding, public relationsEstudios en idioma polaco
Muzyka kościelnaEstudios en idioma polaco
Nauki o rodzinieEstudios en idioma polaco
Mediacje rodzinneEstudios en idioma polaco
Terapia zajęciowaEstudios en idioma polaco
Ochrona dóbr kulturyEstudios en idioma polaco
Studia nad cywilizacjami (w przygotowaniu)Estudios en idioma polaco
Turystyka i zarządzanie dziedzictwemEstudios en idioma polaco
Turystyka kulturowaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Derecho CanónicoEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psychologia edukacji i przygotowanie do pracy w oświacieEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna z elementami duchowości i formacjiEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna z psychoterapiąEstudios en idioma polaco
Psychologia w biznesie i reklamieEstudios en idioma polaco
TeologíaEstudios en idioma polaco
Teologia kapłańskaEstudios en idioma polaco
Teologia katechetyczno-pastoralnaEstudios en idioma polaco
Teologia systematycznaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalna (w przygotowaniu)Estudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuEstudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Philosophy, Ethics nad ReligionEstudios en idioma inglés
Etyka stosowanaEstudios en idioma polaco
Filozofia i chrześcijaństwoEstudios en idioma polaco
Filozofia systematycznaEstudios en idioma polaco
Filozofia w nauceEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z socjoterapiąEstudios en idioma polaco
TanatopedagogikaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Organizacja usług społecznych i społeczności lokalnejEstudios en idioma polaco
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwieEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo specjalistyczne i medioznawstwoEstudios en idioma polaco
Digital media – analiza i zarządzanieEstudios en idioma polaco
E-content dziennikarskiEstudios en idioma polaco
Produkcja radiowo-telewizyjnaEstudios en idioma polaco
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relationsEstudios en idioma polaco
Relaciones PúblicasEstudios en idioma polaco
Projektowanie promocyjneEstudios en idioma polaco
Reklama i brandingEstudios en idioma polaco
Muzyka kościelnaEstudios en idioma polaco
Nauki o rodzinieEstudios en idioma polaco
Interwencja kryzysowaEstudios en idioma polaco
Poradnictwo rodzinneEstudios en idioma polaco
Ochrona dóbr kulturyEstudios en idioma polaco
Polityka historyczna (w przygotowaniu)Estudios en idioma polaco
Turystyka i zarządzanie dziedzictwemEstudios en idioma polaco
Kultury AzjiEstudios en idioma polaco
Turystyka kulturowaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Derecho Canónico Estudios en idioma polaco
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Estudios en idioma polaco
Nauki o rodzinie Estudios en idioma polaco
Nauki o sztuce Estudios en idioma polaco
Nauki teologiczne Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Teologia
Wydział Filozoficzny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk o Komunikacji
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego

Otros centros educativos
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnów

Página web de la universidad:
www.upjp2.edu.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy