Łódź, Polonia

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Tipo de universidad: otras instituciones de educación superior
Estatus: privadas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
CriminologíaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Przestępczość i patologie społeczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsychokryminalistykaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PedagogíaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Asystent osoby starszej z elementami andragogikiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
CoachingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Opieka żłobkowa z pedagogiką MontessoriEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapiiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
DietetykaEstudios en idioma polaco
Dietetyka medycznaEstudios en idioma polaco
Dietetyka sportowaEstudios en idioma polaco
PsychodietetykaEstudios en idioma polaco
KosmetologiaEstudios en idioma polaco
Kosmetologia estetyczna w praktyceEstudios en idioma polaco
PodologiaEstudios en idioma polaco
SPA i odnowa biologiczna z elementami dietetykiEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Prawo finansowo-gospodarze z elementami prawa podatkowegoEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Prawo medyczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Prawo sądoweEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsicologíaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psicología clínicaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia biznesuEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia społeczno-wychowawczaEstudios en idioma polacoestudios virtuales

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
PedagogíaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Inżynieria społecznaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Menedżer projektów społeczno-kulturalnychEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Opiekun osoby starszejEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika opieki i wychowaniaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsychopedagogikaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Resocjalizacja w środowisku otwartymEstudios en idioma polacoestudios virtuales
DietetykaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Diet Trener PersonalnyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Dietetyk wieku dziecięcegoEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychodietetyka z elementami obesitologiiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Żywienie kliniczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
KosmetologiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Menedżer ośrodków SPA i wellnessEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PodologEstudios en idioma polacoestudios virtuales
TrychologEstudios en idioma polacoestudios virtuales

Otros programasmás »
Biología Estudios en idioma polaco
Criminología Estudios en idioma polaco
Educación cívica Estudios en idioma polaco
Física Estudios en idioma polaco
Geografía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Matemáticas Estudios en idioma polaco
Salud y protección laboral Estudios en idioma polaco
Analityk pracy Estudios en idioma polaco
Asystent Rodziny Estudios en idioma polaco
Bibliotekoznawstwo i nauka informacyjna Estudios en idioma polaco
Coaching Estudios en idioma polaco
Coaching dietetyczny Estudios en idioma polaco
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna Estudios en idioma polaco
Dietetyka z elementami obesitologii Estudios en idioma polaco
Doradztwo zawodowe Estudios en idioma polaco
Edukacja dla bezpieczeństwa Estudios en idioma polaco
Integracja sensoryczna Estudios en idioma polaco
Kosmetologia medyczna w praktyce Estudios en idioma polaco
Logopedia Estudios en idioma polaco
Masaż medyczny Estudios en idioma polaco
Mediacje - uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów Estudios en idioma polaco
Menadżer Ośrodków Spa i Wellness Estudios en idioma polaco
Nauczanie chemii w szkole Estudios en idioma polaco
Nauczanie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Estudios en idioma polaco
Nauczanie informatyki w szkole Estudios en idioma polaco
Nauczanie muzyki w szkole Estudios en idioma polaco
Nauczanie plastyki w szkole Estudios en idioma polaco
Nauczanie przyrody w szkole Estudios en idioma polaco
Nauczanie techniki w szkole Estudios en idioma polaco
Nauczanie wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną Estudios en idioma polaco
Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Estudios en idioma polaco
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Estudios en idioma polaco
Pedagogika lecznicza Estudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Estudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień Estudios en idioma polaco
Podologia Estudios en idioma polaco
Ponadto w ofercie Estudios en idioma polaco
Przygotowanie pedagogiczne Estudios en idioma polaco
Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej Estudios en idioma polaco
Psychologia sportu Estudios en idioma polaco
Psychologia sprzedaży i marketingu Estudios en idioma polaco
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Estudios en idioma polaco
Socjoterapia Estudios en idioma polaco
Surdopedagogika Estudios en idioma polaco
Trener umiejętności biznesowych Estudios en idioma polaco
Trychologia Estudios en idioma polaco
Tyflopedagogika Estudios en idioma polaco
Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i zespołem aspergera Estudios en idioma polaco
Wczesne nauczanie języka angielskiego Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Estudios en idioma polaco
Wychowanie do życia w rodzinie Estudios en idioma polaco
Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości Estudios en idioma polaco

Otros centros educativos
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w RybnikuRybnik

Página web de la universidad:
www.wsbinoz.edu.pl

Mapa

YouTube

« volver - Universidades
Privacy Policy