Varsovia (Warszawa), Polonia

Collegium Humanum

Tipo de universidad: economía
Estatus: privadas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
GestiónEstudios en idioma inglésestudios virtuales
MarketingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Business and International MarketingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Business leadershipEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Business Psychology and CoachingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Career Consuling and CoachingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Cryptocurrencies in BusinessEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Data Management and Big Data analyticsEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Diplomacy, Negotiations and Communication in International BusinessEstudios en idioma inglésestudios virtuales
E-Sport ManagementEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Gamification in MarketingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Health and Safety ManagementEstudios en idioma inglésestudios virtuales
HR and Talent Management (Human Resources Management)Estudios en idioma inglésestudios virtuales
Image communication (PR, Branding, Advertising and Social Media)Estudios en idioma inglésestudios virtuales
Internet Marketing (e-Marketing and e-Commerce)Estudios en idioma inglésestudios virtuales
Management and Marketing in Tourism, Hospitality and GastronomyEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Management in IT and Digital DesignEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Management in Public AdministarationEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Management of Small and Medium-sized eEnterprises (SMEs)Estudios en idioma inglésestudios virtuales
Managerial EngineeringEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Marketing and Management of EventsEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Marketing and Sales ManagementEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Mobile & Digital MarketingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
NeuromarketingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Security and Cybersecurity ManagementEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Transport, Logistics and ShippingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
CriminologíaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Protección de las personas y de la propiedadEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Detektywistyka i kryminalistykaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Dziennikarstwo śledczeEstudios en idioma polacoestudios virtuales
KryminalistykaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia i kryminalistykaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia i resocjalizacjaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia penitencjarna-kuratorskaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia policyjnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia sądowo-penitencjarnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia wiktymologicznaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Patologie społeczne i ochrona ofiarEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Prewencja kryminalnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Prewencja przestępczości i polityka socjalnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Przestępczość i patologie społeczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsychokryminalistykaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsychokryminologiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
GestiónEstudios en idioma polacoestudios virtuales
MercadotecniaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Biznes i marketing międzynarodowyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Blockchain & FinTech w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Doradztwo zawodowe i coachingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowymEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Grywalizacja w marketinguEstudios en idioma polacoestudios virtuales
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Inżynieria MenedżerskaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryptowaluty w biznesieEstudios en idioma polaco
Marketing i zarządzanie organizacją eventówEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Marketing i zarządzanie sprzedażąEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Mobile & Digital MarketingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
NeuromarketingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Przywództwo w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia biznesu i coachingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Transport, logistyka i spedycjaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwemEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie danymi i analityka Big DataEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie e-sportemEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomiiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie w administracji publicznejEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie w IT i Digital DesignEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Gestión financieraEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Finanzas InternacionalesEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Gestión ContableEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Hacienda PúblicaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Audyt i kontrola finansowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bankowość i doradztwo inwestycyjneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Controlling inwestycyjnyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczenioweEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
KryptowalutyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Podatki, kadry i płaceEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie ryzykiem w finansachEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Gestión y administraciónEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administración PúblicaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznegoEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja celna i skarbowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja dyplomatyczno-konsularnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja i zarządzanie nieruchomościamiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja samorządowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwościEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
E-administracjaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Prawo w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zamówienia publiczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PedagogíaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Andragogika, mentoring i coachingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Doradztwo zawodowe i HREstudios en idioma polacoestudios virtuales
Edukacja medialna i technologie informatyczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Grywalizacja w edukacjiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Innowacyjne metody kształceniaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia i resocjalizacjaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnychEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Opieka żłobkowa i przedszkolna - pedagogika małego dzieckaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kulturyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika opiekuńcza osób starszychEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieżyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika społeczna z psychopedagogikąEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogicznąEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika turystyki i rekreacjiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Profilaktyka i interwencja kryzysowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Resocjalizacja z socjoterapiąEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychEstudios en idioma polacoestudios virtuales
SaludEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Seguridad InternaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo energetyczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo i porządek publicznyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronnośćEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo w biznesie i administracjiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Obrona cywilna i terytorialna krajuEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Ochrona obiektów, osób i mieniaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistykiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie kryzysoweEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludnościEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Trabajo sociaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
MediaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Animacja i efekty specjalneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Badania i analityka w mediach i reklamieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Content writing and copywritingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Digital marketing i reklama internetowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Dziennikarstwo prasoweEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastoweEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Dziennikarstwo telewizyjne i wideo onlineEstudios en idioma polacoestudios virtuales
E-Marketing, e-Commerce i social media w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Event management - organizacja i zarządzanie wydarzeniamiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystycznaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Game designEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Grafika, design i multimediaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Komunikacja wizerunkowa (Branding i zarządzanie marką)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Media planning, kampanie marketingowe i reklamaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia mediów i reklamyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Public relations (PR) i media relationsEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Social media i influencer marketingEstudios en idioma polacoestudios virtuales

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
PsicologíaEstudios en idioma inglésestudios virtuales
DerechoEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsicologíaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psicología clínicaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
NeuromarketingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
NeuropsychologiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychodietetyka i suplementacja w sporcieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia biznesu i coachingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia dzieci i młodzieżyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia kryminalistyczno-śledczaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia międzykulturowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia reklamy i mediówEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia rodzinyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia sądowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia sądowo-penitencjarnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia społecznaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia sportuEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia szkolnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia uzależnieńEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieżyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia zdrowiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia zwierzątEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsychoseksuologiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsychoterapiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsychotraumatologiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Prawo - dla licencjatów i magistrówEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia dla licencjatów i magistrówEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psicología clínicaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
NeuromarketingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
NeuropsychologiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychodietetyka i suplementacja w sporcieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia biznesu i coachingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia dzieci i młodzieżyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia kryminalistyczno-śledczaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia międzykulturowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia reklamy i mediówEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia rodzinyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia sądowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia sądowo-penitencjarnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia społecznaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia sportuEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia szkolnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia uzależnieńEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieżyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia zdrowiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia zwierzątEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsychoseksuologiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsychoterapiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsychotraumatologiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
GestiónEstudios en idioma inglésestudios virtuales
MarketingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Business and International MarketingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Business leadershipEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Business Psychology and CoachingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Career Consuling and CoachingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Cryptocurrencies in BusinessEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Data Management and Big Data analyticsEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Diplomacy, Negotiations and Communication in International BusinessEstudios en idioma inglésestudios virtuales
E-Sport ManagementEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Gamification in MarketingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Health and Safety ManagementEstudios en idioma inglésestudios virtuales
HR and Talent Management (Human Resources Management)Estudios en idioma inglésestudios virtuales
Image communication (PR, Branding, Advertising and Social Media)Estudios en idioma inglésestudios virtuales
Internet Marketing (e-Marketing and e-Commerce)Estudios en idioma inglésestudios virtuales
Management and Marketing in Tourism, Hospitality and GastronomyEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Management in IT and Digital DesignEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Management in Public AdministarationEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Management of Small and Medium-sized eEnterprises (SMEs)Estudios en idioma inglésestudios virtuales
Managerial EngineeringEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Marketing and Management of EventsEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Marketing and Sales ManagementEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Mobile & Digital MarketingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
NeuromarketingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Security and Cybersecurity ManagementEstudios en idioma inglésestudios virtuales
Transport, Logistics and ShippingEstudios en idioma inglésestudios virtuales
CriminologíaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Protección de las personas y de la propiedadEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Detektywistyka i kryminalistykaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Dziennikarstwo śledczeEstudios en idioma polacoestudios virtuales
KryminalistykaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia i kryminalistykaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia i resocjalizacjaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia penitencjarna-kuratorskaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia policyjnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia sądowo-penitencjarnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia wiktymologicznaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Patologie społeczne i ochrona ofiarEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Prewencja kryminalnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Prewencja przestępczości i polityka socjalnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Przestępczość i patologie społeczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsychokryminalistykaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PsychokryminologiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
GestiónEstudios en idioma polacoestudios virtuales
MercadotecniaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Biznes i marketing międzynarodowyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Blockchain & FinTech w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Doradztwo zawodowe i coachingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowymEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Grywalizacja w marketinguEstudios en idioma polacoestudios virtuales
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Inżynieria MenedżerskaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryptowaluty w biznesieEstudios en idioma polaco
Marketing i zarządzanie organizacją eventówEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Marketing i zarządzanie sprzedażąEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Mobile & Digital MarketingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
NeuromarketingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Przywództwo w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia biznesu i coachingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Transport, logistyka i spedycjaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwemEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie danymi i analityka Big DataEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie e-sportemEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomiiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie w administracji publicznejEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie w IT i Digital DesignEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Gestión financieraEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Finanzas InternacionalesEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Gestión ContableEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Hacienda PúblicaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Audyt i kontrola finansowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bankowość i doradztwo inwestycyjneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Controlling inwestycyjnyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczenioweEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
KryptowalutyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Podatki, kadry i płaceEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie ryzykiem w finansachEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Gestión y administraciónEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administración PúblicaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznegoEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja celna i skarbowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja dyplomatyczno-konsularnaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja i zarządzanie nieruchomościamiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowiaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja samorządowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwościEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
E-administracjaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Prawo w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zamówienia publiczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
PedagogíaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Andragogika, mentoring i coachingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Doradztwo zawodowe i HREstudios en idioma polacoestudios virtuales
Edukacja medialna i technologie informatyczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Grywalizacja w edukacjiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Innowacyjne metody kształceniaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Kryminologia i resocjalizacjaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnychEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Opieka żłobkowa i przedszkolna - pedagogika małego dzieckaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kulturyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika opiekuńcza osób starszychEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieżyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika społeczna z psychopedagogikąEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogicznąEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika turystyki i rekreacjiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Profilaktyka i interwencja kryzysowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Resocjalizacja z socjoterapiąEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychEstudios en idioma polacoestudios virtuales
SaludEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Seguridad InternaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo energetyczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo i porządek publicznyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronnośćEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo w biznesie i administracjiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Obrona cywilna i terytorialna krajuEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Ochrona obiektów, osób i mieniaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistykiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie kryzysoweEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludnościEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Trabajo sociaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
MediaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Animacja i efekty specjalneEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Badania i analityka w mediach i reklamieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Content writing and copywritingEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Digital marketing i reklama internetowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Dziennikarstwo prasoweEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastoweEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Dziennikarstwo telewizyjne i wideo onlineEstudios en idioma polacoestudios virtuales
E-Marketing, e-Commerce i social media w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Event management - organizacja i zarządzanie wydarzeniamiEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystycznaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Game designEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Grafika, design i multimediaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Komunikacja wizerunkowa (Branding i zarządzanie marką)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Media planning, kampanie marketingowe i reklamaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Psychologia mediów i reklamyEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Public relations (PR) i media relationsEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Social media i influencer marketingEstudios en idioma polacoestudios virtuales

MBAmás »
Executive Master of Business Administration (MBA) Estudios en idioma polaco
Executive Master of Business Administration (MBA) ON-LINE Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Art & Science – Nowe Media w Biznesie Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Badania Kliniczne Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Cyberbezpieczeństwo Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Górnictwo i Energetyka Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Sportu i Kultury Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Mobile & Digital Marketing Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo i Coaching Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Automotive Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w IT Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Turystyce Estudios en idioma polaco
Master of Business Administration (MBA) – Zmiana & Dialog Estudios en idioma polaco

Otros centros educativos
Collegium Humanum - Filia w GdańskuGdańsk
Collegium Humanum - Filia w KatowicachKatowice
Collegium Humanum - Filia w KielcachKielce
Collegium Humanum - Filia w LublinieLublin
Collegium Humanum - Filia w PoznaniuPoznań
Collegium Humanum - Filia w RzeszowieRzeszów
Collegium Humanum - Filia w SzczecinieSzczecin
Collegium Humanum - Filia we WrocławiuBreslavia (Wrocław)
Página web de la universidad:
humanum.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy